رصد و پایش کاربری‌های مذهبی در طرح تفصیلی شهر اصفهان

رئیس اداره طرح‌های جامع و تفصیلی شهرداری اصفهان گفت: آخرین وضعیت کاربری مذهبی به لحاظ شاخص‌های مساحت، تعداد و سرانه مذهبی شهر بر اساس طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان رصد و پایش شده است.

    ۹ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰   رئیس اداره طرح‌های جامع و تفصیلی شهرداری مطرح کرد: رصد و پایش کاربری‌های مذهبی در طرح تفصیلی شهر اصفهان

رصد و پایش کاربری‌های مذهبی در طرح تفصیلی شهر اصفهان

رئیس اداره طرح‌های جامع و تفصیلی شهرداری اصفهان گفت: آخرین وضعیت کاربری مذهبی به لحاظ شاخص‌های مساحت، تعداد و سرانه مذهبی شهر بر اساس طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان رصد و پایش شده است.

جواد کرباسی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به نقش اماکن مذهبی به ویژه مساجد در ساختار شهرهای اسلامی، ساماندهی بافت شهری به عنوان مرکز محله و پایگاه‌های پرورش و هدایت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی محل، جانمایی، ساخت، تأمین و تجهیز مساجد محلات مورد توجه ویژه مدیریت شهری قرار دارد.

وی افزود: در این راستا آخرین وضعیت کاربری مذهبی به لحاظ شاخص‌های مساحت، تعداد و سرانه مذهبی شهر بر اساس طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان رصد و پایش شده است.

رئیس اداره طرح‌های جامع و تفصیلی شهرداری اصفهان تصریح کرد: همچنین مصوبات موردی کمیسیون ماده پنج با استناد به بخش نامه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب سال ۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت.

کرباسی خاطرنشان کرد: با توجه به سرانه استاندارد کاربری مذهبی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، برای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، حداقل مساحت ۰.۵ تا ۰.۷۵ مترمربع برای هر نفر پیشنهاد شده است.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌های صورت گرفته سرجمع مساحت کاربری مذهبی یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۲۵۵ مترمربع است، البته پیشنهاد سرانه کاربری مذهبی در طرح بازنگری طرح تفصیلی کلانشهر اصفهان برابر ۰.۷۹ مترمربع برای هر نفر لحاظ شده است که بیشتر از میزان حداکثر سرانه مصوب است.

رئیس اداره طرح‌های جامع و تفصیلی شهرداری اصفهان اظهار کرد: در خصوص اصول و ضوابط عمومی مکان‌یابی و آمایش مسجد کشور مصوبه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد ۱۰ جلد کتابچه مربوط به مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان جهت اطلاع و اقدام لازم در خصوص جانمایی و طراحی مساجد جدیدالاحداث ابلاغ شده است.کد محتوا 42571