نخبگان شهر در فراخوان طرح‌های ویژه شهرسازی شرکت کنند

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه پایداری و شکوفایی کلانشهر اصفهان در گرو نقش آفرینی و مشارکت فعال نخبگان، طبقه خلاق و حرفه مندان شهر اصفهان است از دانشگاه‌ها، نخبگان شهر دعوت کرد در فراخوان طرح‌های ویژه شهرسازی شرکت کنند.

    ۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۰   معاون شهردار اصفهان: نخبگان شهر در فراخوان طرح‌های ویژه شهرسازی شرکت کنند

نخبگان شهر در فراخوان طرح‌های ویژه شهرسازی شرکت کنند

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه پایداری و شکوفایی کلانشهر اصفهان در گرو نقش آفرینی و مشارکت فعال نخبگان، طبقه خلاق و حرفه مندان شهر اصفهان است از دانشگاه‌ها، نخبگان شهر دعوت کرد در فراخوان طرح‌های ویژه شهرسازی شرکت کنند.

وحید مهدویان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: پژوهش‌های بنیادی یکی از پیش شرط‌های اساسی برای رسیدن به پیشرفت، آبادانی و توسعه پایدار یک کشور است، همچنین معیار شاخصی است که منجر به دانش مداری و دانایی جامعه، خلاقیت، تولید ثروت، دستیابی به رفاه، آسایش و امنیت اجتماعی و درنهایت خودکفایی یک کشور و ملت می‌شود.

وی در ادامه به آسیب شناسی پژوهش‌های شهری پرداخت و تاکید کرد: محققان و مشاوران حوزه مدیریت شهری تنها بر پژوهش‌های راهبردی که در مقطعی کوتاه مشکلی را حل می‌کنند، تاکید نکنند، بلکه ضرورت دارد بر ارائه نظریه و نظریه پردازی و نظریات پشتیبان این پروژه‌ها توجه شود چرا که امروزه در مطالعات شهری کمتر به پایه‌های نظری دانش شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری توجه می‌شود و یکی از ضعف‌های اساسی پروژه‌های شهری همین موضوع است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان همچنین بر انجام تحقیقات کیفی در مدیریت شهری و علی‌الخصوص شهرسازی و برنامه ریزی شهری تاکید کرد و گفت: تکنیک‌های آماری و کمی نباید به موضوع اصلی تحقیق تبدیل شود و فرایند انجام پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد، بلکه ضرورت دارند محققان حوزه شهری به وجه ابزاری این تکنیک‌ها و روش‌های آماری توجه داشته باشند و بیشتر به مباحث پایه‌ای و کیفی موضوع مورد تحقیق بپردازند.

وی در راستای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه شهرسازی و معماری به اصلاح ساختار انتخاب مشاور در معاونت اشاره کردند و تاکید کردن انتخاب مشاورین برای پروژه‌های معاونت شهرسازی و معماری بر اساس کمیسیون معاملات و خرید خدمات مشاور (هیأت انتخاب مشاور) انجام خواهد گرفت و یکی از شاخص‌های انتخاب مشاور بومی بودن مشاور است که شناخت کامل از شهر اصفهان داشته باشد.

مهدویان با بیان اینکه پایداری، شکوفایی، پویایی و شادابی کلانشهر اصفهان در گرو حضور، نقش آفرینی و مشارکت فعال نخبگان، طبقه خلاق و حرفه مندان شهر اصفهان است از دانشگاه‌ها، نخبگان و حرفه‌مندان شهر اصفهان دعوت کرد در فراخوان طرح‌های ویژه شهرسازی شرکت کنند.کد محتوا 42459