کسب رتبه برتر پروژه «تدوین مؤلفه‌های سنجش حق به شهر در کلانشهر اصفهان»

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: پروژه پژوهشی «تدوین مؤلفه‌های سنجش حق به شهر در کلانشهر اصفهان» در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری در محور «دیپلماسی شهری» رتبه برتر کشور را کسب کرد.

    ۲۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۹   در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری محقق شد؛ کسب رتبه برتر پروژه «تدوین مؤلفه‌های سنجش حق به شهر در کلانشهر اصفهان»

کسب رتبه برتر پروژه «تدوین مؤلفه‌های سنجش حق به شهر در کلانشهر اصفهان»

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: پروژه پژوهشی «تدوین مؤلفه‌های سنجش حق به شهر در کلانشهر اصفهان» در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری در محور «دیپلماسی شهری» رتبه برتر کشور را کسب کرد.

وحید مهدویان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در آغاز هزاره سوم گفتمان حق به شهر، به طور کامل شیوه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شهر را تغییر داده است و در صورت کاربست آن به مثابه یک انقلاب شهری تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: حکمرانی شهری رنسانس بزرگی را تجربه کرده است. حق به شهر تجلی بخش، عالی‌ترین شکل حقوق است، به این معنا که ترجمان و یادآور حق آفرینش، آزادی، حق خصوصی شدن در جامعه پذیری، سکونت و زیست، حق مشارکت و تخصیص فضای شهری است. به عبارت دیگر، دامنه آن از حق تحرک در فضای عمومی بدون محدودیت‌های زمانی و فضایی تا حق کار، اموال شخصی و آزادی آفرینش متغیر است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: چارچوب تمرکز حق به شهر بر حقوق و مسئولیت‌های مدنی و تحقق شهر شهروند محور استوار است در واقع حق به شهر در جست و جوی بازآفرینی حقوقی است که تاکنون یا نادیده گرفته شده و یا انکار شده است و در نهایت به این گزاره مهم ختم می‌شود که تمام اقشار جامعه نسبت به فضای شهری حق دارند.

مهدویان تاکید کرد: دیپلماسی شهری ساختارها و پلتفرم‌هایی برای نهادینه کردن ابعاد حق به شهر در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی فراهم می‌کند. به بیان بهتر دیپلماسی بسان فریاد و یا مطالبه‌ای است که همه شهروندان در یک شهر از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حائز حقوق هستند و این حقوق باید از طریق تغییر در روابط قدرت و ثروت فراهم شود.

وی ادامه داد: کاربست حق به شهر با برابری و عدم تبعیض، دربرگیرندگی اجتماعی، حمایت ویژه از افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش همبستگی اقتصادی و سیاست‌های مترقی سازنده، توسعه شهری عادلانه و پایدار، مشارکت، شفافیت، حق به اطلاعات عمومی، آزادی، عدالت، گردهمایی، حق به امنیت عمومی و همزیستی مسالمت‌آمیز بر اساس صلح، همبستگی و چند فرهنگی، دسترسی به خدمات عمومی شهری و خانگی و تأمین آن‌ها، حق به حمل‌ونقل عمومی، حق مسکن، آموزش، کار، حق به فرهنگ و اوقات فراغت و سلامت و حق به محیط زیست، همراه است که تحقق این مهم جز با دیپلماسی فعال شهری امکان‌پذیر نیست.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: مطالعات و برنامه‌ریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با پروژه پژوهشی «تدوین مؤلفه‌های سنجش حق به شهر در کلانشهر اصفهان» در سیزدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری در محور «دیپلماسی شهری» شرکت و بر اساس نظر داوران جشنواره رتبه برتر کشور را کسب کرد.کد محتوا 42422