منظر شهری اصفهان پیرایش می‌شود

رئیس اداره طرح‌های منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح پیرایش شهری در مناطق ۱۵ گانه گفت: پیرایش شهر برای رفع الحاقات و اضافات، مرمت برای رفع فرسودگی و ساماندهی برای رفع تابلوهای بی قاعده در دستور کار قرار دارد

    ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۳   رئیس اداره طرح‌های منطقه‌ای شهرداری اصفهان: منظر شهری اصفهان پیرایش می‌شود

منظر شهری اصفهان پیرایش می‌شود

رئیس اداره طرح‌های منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح پیرایش شهری در مناطق ۱۵ گانه گفت: پیرایش شهر برای رفع الحاقات و اضافات، مرمت برای رفع فرسودگی و ساماندهی برای رفع تابلوهای بی قاعده در دستور کار قرار دارد

فریبا حسین بالام در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از معضلات کلیدی شهرهای کشور، بحران در سیمای شهر است در این راستا پیرایش شهری با هدف افزایش خوانایی منظر شهر و تقویت هویت و معنا و کاهش ناهمگونی‌های بصری از نیمه دوم سال ۹۸ برای ۱۵ محور در ۱۵ منطقه شهرداری در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری قرار گرفت.

وی افزود: اقدامات متعددی توسط شهرداری در این زمینه انجام شده و در حال حاضر تهیه سند سیما و منظر شهر اصفهان در دستور کار قرار دارد، برای رفع این معضل در مقیاس‌های خرد باید به پیرایش، مرمت و ساماندهی توجه شود.

رئیس اداره طرح‌های منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه سه معضل اصلی در این زمینه وجود دارد، ادامه داد: معضل نخست الحاقات و اضافات ناشی از پوشش بالکن‌ها، عناصر و کانال‌های تاسیساتی مانند کانال کولر و تأسیسات زیر بنایی مانند کابل‌های برق و تلفن است؛ معضل دوم فرسودگی نماهاست که دلایلی اقتصادی و اجتماعی دارد و به نوعی مربوط به حس مسئولیت ساکنان نسبت به حفظ بنا است؛ عامل سوم مسئله تابلوها است که در خیابان‌ها و راسته‌های تجاری نصب شده و گاهاً بدون توجه به قوانین و ضوابط و صرفاً بر اساس سلیقه شکل می‌گیرد.

حسین بالام خاطرنشان کرد: برای رفع این معضل سه اقدام پیرایش، مرمت و ساماندهی تعریف شده است؛ پیرایش برای رفع الحاقات و اضافات، مرمت برای رفع فرسودگی و ساماندهی برای رفع تابلوهای بی‌قاعده؛ بنابراین زمانی که از پیرایش صحبت می‌کنیم هر سه اقدام پیرایش، مرمت و ساماندهی مد نظر بوده است.

وی افزود: تمامی مشاورانی که با ما در این زمینه همکاری داشتند، علاوه بر آسیب‌شناسی و تهیه طرح، تسهیل‌گری را نیز عهده دار بوده‌اند و با همین منظور و جلب مشارکت جلساتی را با مالکان تشکیل داده و تا حد امکان نظرات مالکان در طرح‌ها لحاظ می‌شد و بستر به گونه‌ای فراهم شده بود که کلیه اقدامات در تعامل با همه ذی‌نفعان پیش برود.

رئیس اداره طرح‌های منطقه‌ای معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه پروژه پیرایش، مرمت و ساماندهی را با خرد جمعی پیش می‌بریم، گفت: در اولویت نخست برای آشنایی بیشتر مالکان با نوع و ماهیت پروژه محدوده‌هایی به عنوان پایلوت در حد ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر از هر محور انتخاب شد که در حال حاضر پروژه در تمام مناطق محدوده‌های پایلوت تکمیل شده و در مناطق چهار و ۱۲ بیش از ۸۰ درصد از کل اصلاحات انجام شده است، در مناطق سه، ۹ و ۱۵ نیز در حال تکمیل پروژه هستیم.

حسین بالام اظهار کرد: بخشی از اضافات در سیمای شهری مربوط به تأسیسات زیربنایی مانند کابل‌های برق و مخابرات و.. است که مشارکت سازمان‌ها و ادارات خارج از شهرداری را لازم دارد که امیدواریم با همکاری آن‌ها بتوانیم شاهد اقدامات حداکثری در این زمینه باشیم.

وی در رابطه با پیرایش محور چهارباغ نیز اضافه کرد: با توجه به پیاده راه شدن محور چهارباغ، جداره‌ها بیشتر در معرض دید قرار گرفته است و این آشفتگی بصری بیشتر به چشم می‌آید؛ امید است با مشارکت مالکان و کسبه این محور، پروژه پیرایش را برای سال آینده در محور چهارباغ و به ویژه در مناطق کمتر برخوردار اجرایی کنیم.کد محتوا 41326