جلسه بازآفرینی محله قائمیه با حضور رییس کمیسیون شهرسازی و عمران شورای شهر اصفهانکد محتوا 41184