در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان از دومجموعه کتاب حوزه شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان رونمایی شد.                  رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سیداحمد حسینی‌نیا، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان امروز (یکشنبه) با حضور در مراسم رونمایی از دو کتاب حوزه شهرسازی اصفهان که در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: ایران در تاریخ تمدن جهان با قدمتی چند هزار ساله از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و در این میان اصفهان بر تارک این افتخارات با معماری، شهرسازی، فلسفه و حکمت رخ نموده و نمود آن ظهور مکتب اصفهان است.

    ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۹     رونمایی از دو کتاب حوزه شهرسازی اصفهان

رونمایی از دو کتاب حوزه شهرسازی اصفهان

در یکصد و هشتاد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان از دو کتاب حوزه شهرسازی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سیداحمد حسینی‌نیا، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان امروز (یکشنبه) با حضور در مراسم رونمایی از دو کتاب حوزه شهرسازی اصفهان که در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: ایران در تاریخ تمدن جهان با قدمتی چند هزار ساله از جایگاه قابل توجهی برخوردار است و در این میان اصفهان بر تارک این افتخارات با معماری، شهرسازی، فلسفه و حکمت رخ نموده و نمود آن ظهور مکتب اصفهان است.

وی تاکید کرد: میراث بر جا مانده از این مکتب در عصر معاصر که به سمت شکل‌گیری تمدن ایرانی اسلامی هستیم کلانشهر اصفهان را به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی شناسانده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با اشاره به نظم مادی و تعامل با عناصر برپا کننده طبیعت در معماری مکتب اصفهان، تصریح کرد: در معماری اصفهان نظم معنایی و ماورایی شکل گرفته نشانگر توجه به هر دو نیاز انسانی است و مکتب اصفهان در تحقق شهر اسلامی به معنای عام و خاص‌تر، ایرانی اسلامی نقش بالایی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: حکمت‌ها و آرمان‌های این مکتب نشان دقت نظر در مفاهیم ارزشمند شهرسازی نوین مانند شهر زیست‌پذیر، خلاق، تاب آور و دوستدار کودک است.

حسینی‌نیا با تاکید بر اهمیت پرداختن به احیای شهر ایرانی اسلامی با توجه به شرایط امروز و در چهارچوب توسعه پایدار، ادامه داد: این مهم نیازمند شناخت و آگاهی از حکمت‌ها و نگاه جامع و هدفمند و جامع نظرات در خصوص الگوهای ایرانی اسلامی است تا با دوری از تکرار مکررات در پژوهش‌ها و تدوین شاخص‌ها، طراحی و تدوین برنامه‌ریزی شهری بر مبنای آن فراهم شود.

وی چاپ دو کتاب مذکور را تلاش برای تحقق این هدف بزرگ دانست و گفت: «در آستانه آرمان‌شهر ایرانی اسلامی» عنوان یکی از این دو کتاب است که در دو مجلد با بهره‌گیری از نظریات اندیشمندان شاخص شهر اسلامی در داخل و خارج به چاپ رسیده که در جلد اول مباحث شهرسازی و در جلد دوم فرهنگ، هنر، معماری و حقوق شهروندی مورد بحث قرار گرفته است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان افزود: «خشت بهشت» دومین کتاب است که با رویکردی ابتکاری و خلاق و با تصویرنگاری و تصویرسازی اصول ایرانی اسلامی در جهت انتقال بهتر موضوعات، به اصول و ضوابط معماری و شهرسازی، موضوع محوری مسکن و مساجد و اماکن مذهبی در شهرهای ایرانی اسلامی در سه جلد پرداخته است.کد محتوا 36707