بی‌توجهی به نظر کودکان در اداره شهر معنا ندارد

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نظر کودکان باید در اداره شهر لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرد زیرا در شهر دوستدار کودک بی‌توجهی به نظر کودکان برای اداره شهر معنا ندارد.

    ۱۴ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۷   فریده روشن: بی‌توجهی به نظر کودکان در اداره شهر معنا ندارد

بی‌توجهی به نظر کودکان در اداره شهر معنا ندارد

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نظر کودکان باید در اداره شهر لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرد زیرا در شهر دوستدار کودک بی‌توجهی به نظر کودکان برای اداره شهر معنا ندارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا فریده روشن، امروز _دوشنبه ۱۴ تیرماه_ در هفتمین جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک اظهار کرد: بسیار خرسندم که در اصفهان به عنوان «شهر دوستدار کودک» شورای اجرایی تشکیل شده و افراد تصمیم گیرنده این شورا از جنس کودک و نوجوان هستند.

وی با بیان این که بی شک با ایجاد شورای مشورتی بهترین اتفاقات برای اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک رقم خواهد خورد، تصریح کرد: قبل از برگزاری انتخابات شورای مشورتی درباره نحوه رأی گیری و ترکیب شورا، بر همه شمولی تأکید شده است زیرا به موضوع شهر دوستدار کودک نگاه مشورتی داریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان این که کودکان و نوجوانان در اینگونه جلسات راهکارهایی برای بهبود کیفیت زندگی خود در شهر ارائه می‌دهند که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: نظر کودکان باید در اداره شهر لحاظ شده و مورد توجه قرار گیرد زیرا در شهر دوستدار کودک بی‌توجهی به نظر کودکان برای اداره شهر معنا ندارد.

روشن گفت: اگر بخواهیم شورای مشورتی کودکان پابرجا باشد باید اعضای آن هر روز فعال‌تر و پویاتر باشند و در این صورت آینده بهتر و تأثیرگذارتری خواهند داشت.

وی تأکید کرد: باید حداقل یکی از طرح‌ها و ایده‌های مطرح شده از سوی اعضای شورای مشورتی کودکان به مرحله اجرا برسد تا کودکان برای استمرار فعالیت و تعامل انگیزه لازم را داشته باشند.کد محتوا 35647