کودکان باید تعامل با یکدیگر را در شهر تمرین کنند

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لازم است از کودکان برای ایجاد یک فضای تعاملی در شهر نظرسنجی کنیم و از آن‌ها بخواهیم که به مدیریت شهری بگویند چه فرصت‌هایی باید در شهر ایجاد شود تا خروجی فعالیت‌ خود را ببینند.

    ۱۴ تیر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۲   شیرین طغیانی: کودکان باید تعامل با یکدیگر را در شهر تمرین کنند

کودکان باید تعامل با یکدیگر را در شهر تمرین کنند

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: لازم است از کودکان برای ایجاد یک فضای تعاملی در شهر نظرسنجی کنیم و از آن‌ها بخواهیم که به مدیریت شهری بگویند چه فرصت‌هایی باید در شهر ایجاد شود تا خروجی فعالیت‌ خود را ببینند.

به گزارش خبرنگار ایمنا شیرین طغیانی امروز _دوشنبه ۱۴ تیرماه_ در هفتمین جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک با تاکید بر این که باید فرصت لازم برای شکوفا شدن استعدادهای کودکان ایجاد شود، اظهار کرد: فراهم کردن شرایط لازم برای تامین زندگی مطلوب فرزندان مادران شاغل نباید منجر به غفلت از انجام وظایف مادری شود.

وی ادامه داد: در حوزه مدیریت شهری باید کودکان را برای کمک در برخی موضوعات به صحنه آورده و حتی به‌طور مثال برای رنگ کردن نرده‌های پارک به کودکان و نوجوانان شهر فرصت خطا بدهیم.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر این که کودکان باید تعامل با یکدیگر را در شهر تمرین کنند، تصریح کرد: لازم است از کودکان برای ایجاد یک فضای تعاملی در شهر نظرسنجی کنیم و از آن‌ها بخواهیم که به مدیریت شهری بگویند چه فرصت‌هایی باید در شهر ایجاد شود تا خروجی فعالیت‌های خود را ببینند.

طغیانی خاطرنشان کرد: شنیدن ایده نمایندگان کودکان شهر در شورای اجرایی شهر دوستدار کودک این فرصت را فراهم می‌کند که این قشر نقش خود را برای آینده تمرین کرده و از ظرفیت‌های در اختیار به خوبی استفاده کنند.کد محتوا 35646