معرفی سازمان نوسازي و بهسازي شهرداری اصفهان

معرفی سازمان

بافت‌های کهن اصفهان جزئی از پیکره و بدنه‌ي اين شهر و داراي ارزش‌هاي کالبدي ، عملكردي ، اقتصادي و فرهنگي هستند كه با قابليت‌ها و توان‌هاي بالقوه‌ي خود، سرمايه‌اي ملي محسوب مي‌شوند. اين كالبد و ساختار در معرض تهديدات بنيادي بوده و نيازمند تشخيص مسائل، چالش‌ها و سامان‌دهي آن‌هاست . نپرداختن به بافت فرسوده‌ي شهر ، چه به‌جاي‌مانده از شهرنشيني دوران باشد و چه انباشته از جريان‌هاي نابه‌سامان، رشد شهر را به پيرامون سوق مي دهد و اين حكايت از آن دارد كه همراه با نابه‌ساماني‌ها، ثروت‌هاي شهري بسياري در دل شهر رها مي‌شود و هزينه‌هاي هنگفتِ بنا كردنِ بافت‌هاي ديگر بر گُرده‌ي شهر نهاده مي‌شود؛ از اين رو، به دنبال سياست‌ها و تصميم‌هاي شهرداري اصفهان مبني بر سامان‌دهي بافت‌هاي تاريخي و فرسوده‌ي شهر اصفهان، سازمان نوسازي و بهسازي به استناد ماده‌ي ۱۱۱ قانون شهرداري‌ها از سال ۱۳۷۴ تأسيس گرديد. 

 

 

چشم‌انداز

تجدید حیات اقتصادی ، اجتماعي و فرهنگي بافت قديمي، فرسوده و نامناسب شهري و دستيابي به شهري پايدار و مشارکتي، و اعتلاي هويت و ارزش‌هاي فرهنگي، اجتماعي و معماريِ ايراني‌ اسلامی و ارتقای کیفيت محيط زندگي شهروندان و گردشگران.

 

 

 

بیانیه ماموریت

بستر سازی و حمایت از امر ساماندهی ، هويت بخشي و توسعه دروني شهر اصفهان از طريق بهسازي ، بازسازي و نوسازي انواع بافتهاي شهري ، تسهيل دسترسي مالکان ، سازندگان و سرمايه گذاران و آحاد عوامل بهسازي و نوسازي شهري با استفاده از حمايت ها و منابع داخلي و خارجي و ارايه الگوها و مدل ها و پروژه هاي مديريتي ، فني و اجرايي مناسب در شهر اصفهان

 

ارتباط با سازمان :

آدرس : اصفهان – خیابان ابن سینا – مقابل بانک ملی – کوچه کدخدا – سازمان نوسازي و بهسازي

تلفن : ۴-۴۴۸۴۸۹۲ – ۰۳۱۳

وب سایت : www.isfahan.ir/nosazi

پست الکترونیکی : Email:info@isfnsbs.ir

 کد محتوا 33905