نقش مشارکت شهروندان در تحقق طرح‌های توسعه شهری

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان این که مشارکت می‌تواند میزان تحقق‌پذیری طرح‌هایی که در معاونت شهرسازی تهیه می‌شود را افزایش دهد، گفت: رسالت معاونت شهرسازی این است که در تهیه طرح‌های توسعه شهری مشارکت تمام گروه‌ها را لحاظ کرده و به تحقق پذیری آنها کمک کند.

    ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۶   معاون شهردار اصفهان تشریح کرد: نقش مشارکت شهروندان در تحقق طرح‌های توسعه شهری

نقش مشارکت شهروندان در تحقق طرح‌های توسعه شهری

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان این که مشارکت می‌تواند میزان تحقق‌پذیری طرح‌هایی که در معاونت شهرسازی تهیه می‌شود را افزایش دهد، گفت: رسالت معاونت شهرسازی این است که در تهیه طرح‌های توسعه شهری مشارکت تمام گروه‌ها را لحاظ کرده و به تحقق پذیری آنها کمک کند.

سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: یکی از موضوعات تأثیرگذار در شهرداری که می‌تواند در برنامه‌های توسعه شهری آثار مثبت داشته باشد، حکمرانی خوب شهری بوده که در ذیل آن شاخص‌هایی تعریف شده است.

وی دو مورد از شاخص‌های تأثیرگذار را شفافیت و مشارکت عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی سامانه شهرسازی الکترونیک "سرای ۸ " به موضوع شفافیت کمک می‌کند همچنین با توجه به خدمات تعریف شده در این سامانه، شهروندان می‌توانند بسیاری از امور مرتبط با پروانه ساختمانی یا دیگر مراحل ساخت و ساز را از طریق سایت و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان این که مشارکت مردم در طرح‌های توسعه شهری یا طرح‌های موضوعی و موضعی بسیار تأثیرگذار است، ادامه داد: به عنوان مثال یکی از اقدامات تعریف شده برای شهر دوستدار کودک، مشارکت کودکان و نظرخواهی از آنها درباره طرح‌های در حال تهیه و اجرا است.

وی با تاکید بر این که مشارکت می‌تواند میزان تحقق‌پذیری طرح‌هایی که در معاونت شهرسازی تهیه می‌شود را افزایش دهد، تاکید کرد: رسالت معاونت شهرسازی این است که در تهیه طرح‌های توسعه شهری مشارکت تمام گروه‌ها را لحاظ کرده و به تحقق پذیری آنها کمک کند.

حسینی‌نیا خاطرنشان کرد: دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود از فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های شهری به معنی شفافیت و دخیل کردن شهروندان در فرایندهای تهیه برنامه‌ها یا اجرای طرح‌ها به معنای مشارکت در مدیریت شهری است.

وی با اشاره به مزایای مشارکت شهروندان، اظهار کرد: ایجاد زمینه سلامت اداری در فرایند تهیه طرح‌ها از جمله انتخاب مشاور و نحوه تهیه، ایجاد شرایط موفقیت پروژه‌ها از طریق مشارکت شهروندی، افزایش حمایت از پروژه‌های شهری و ساده‌سازی تصمیم‌گیری از جمله مزایای مشارکت است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در خصوص ویژگی‌های سیاست‌های شفافیت و مشارکت در شهرداری، افزود: با توجه به رویکرد شهرداری اصفهان در تحقق حقوق شهروندی ایجاد زمینه مشارکت شهروندان در تهیه طرح‌های توسعه شهری از اولویت بالایی برخوردار است؛ یکی از زمینه‌های تحقق این حقوق آگاهی شهروندان از اطلاعات به‌روز شهرداری اصفهان است که از طریق راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی سعی شده دسترسی شهروندان به اطلاعات فراهم شود.کد محتوا 33173