معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان از رشد ۱۰ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در این کلانشهر خبر داد و گفت: سال گذشته متراژ پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.  سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خ

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان از رشد ۱۰ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در این کلانشهر خبر داد و گفت: سال گذشته متراژ پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سال گذشته تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر اصفهان پنج هزار و ۶۸۲ مورد بوده که در مقایسه با صدور تعداد پنج هزار و ۱۴۳ پروانه ساختمانی در سال ۹۸ رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

    ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۰   معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اعلام کرد: رشد ۱۰ درصدی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در اصفهان

رشد ۱۰ درصدی تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان از رشد ۱۰ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در این کلانشهر خبر داد و گفت: سال گذشته متراژ پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر در مقایسه با سال ۹۸ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سال گذشته تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر اصفهان پنج هزار و ۶۸۲ مورد بوده که در مقایسه با صدور تعداد پنج هزار و ۱۴۳ پروانه ساختمانی در سال ۹۸ رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: سال گذشته بیشترین تعداد پروانه ساختمانی در منطقه هشت شهرداری با صدور ۶۶۵ پروانه ثبت شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان افزود: در سال ۹۹ تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در منطقه یک شهرداری ۲۲۸ مورد، منطقه دو ۲۶۸ مورد، منطقه سه ۳۵۶ مورد، منطقه چهار ۴۲۱ مورد، منطقه پنج ۲۹۰ مورد، منطقه شش ۳۶۰ مورد، منطقه هفت ۵۷۵ مورد، منطقه نه ۳۸۲ مورد، منطقه ده ۵۲۳ مورد، منطقه یازده ۱۶۴ مورد، منطقه دوازده ۳۴۰ مورد، منطقه سیزده ۳۲۷ مورد، منطقه چهارده ۳۰۱ مورد و منطقه پانزده ۵۰۹ مورد بوده است.

وی با اشاره به متراژ پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال گذشته و مقایسه آن با سال ۹۸، ادامه داد: سال گذشته متراژ پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر اصفهان، پنج میلیون و ۸۳۰ هزار و ۸۰ مترمربع بوده که در مقایسه با متراژ چهار میلیون و ۴۷۵ هزار و ۸۱۲ مترمربعی صادر شده در سال ۹۸ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.کد محتوا 31759