وجود ابنیه کالبدی خاص در ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی شهر مولفه های میراثی و فرهنگی از منظر کالبد مورد نظر است زیرا ویژگی‌های کالبدی منخصر به فرد شهر در این محدوده قرار گرفته است.

سید احمد حسینی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا با اشاره به صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده، اظهار کرد: شهر اصفهان حدود دو هزار و ۳۸۰ هکتار بافت فرسوده دارد که به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده است.

وی با بیان اینکه از مجموع دو هزار و ۸۳۰ هکتار بافت فرسوده شهر ۵۰۰ هکتار در بافت تاریخی قرار دارد، افزود: در بافت‌های فرسوده پیشینه‌های تاریخی و پیشینه روستایی و میانی شهر و سکونت‌گاه ناکارآمد وجود دارد و مؤلفه‌های سه گانه اصلی در تشخیص بافت فرسوده شامل ایستایی، دسترسی و ابعاد قطعات باید مورد بررسی قرار گیرد، اما آنچه در صدور پروانه برای پلاک‌های واقع در بافت فرسوده حساسیت دارد، در ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: در ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی شهر مباحث میراثی و فرهنگی از منظر کالبد مورد نظر است، زیرا ویژگی‌های کالبدی خاص شهر در این محدوده قرار گرفته است.

وی ادامه داد: به غیر از مباحث فرسودگی و مؤلفه‌های سه گانه، باید مباحث مربوط به محوطه‌های تاریخی و حریم‌های بافت‌های تاریخی مورد توجه قرار گیرد و صدور پروانه‌های ساختمانی به گونه‌ای باشد که ماهیت بافت و حریم‌ها و منظر تاریخی تحت‌الشعاع قرار نگیرد.

حسینی‌نیا افزود: لازمه تحقق این هدف مهم همکاری شهرداری و میراث فرهنگی است تا این مباحث به صورت مشترک مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: از منظر شهرداری، مباحث تاریخی در این بافت‌ها حائز اهیمت است، از این رو از مناطق خصوصاً منطقه یک و سه شهرداری خواسته شده در این موضوع تنها به مصوبات ارائه شده، بسنده نکرده و همکاری دو سویه‌ای با سازمان‌های مرتبط به ویژه میراث فرهنگی داشته باشند.کد محتوا 26187

برچسب ها