تدوین چارچوب مفهومی شهر خلاق به عنوان الگوی شهر آینده

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: امروزه حاکمان و سیاست‌مداران از فعالیت‌های خلاق و فرهنگی به عنوان محور توسعه شهری و منطقه‌ای یاد می‌کنند و هدف سیاست‌های شهر خلاق، افزایش منافع اقتصادی برای شهر است.

سید احمد حسینی نیا در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: مشخصه‌های شهر آینده و ایده‌آل موضوعی است که از روزگاران دور توجه نظریه‌پردازان، صاحب‌نظران، متخصصان و پژوهشگران را به خود جلب کرده است.

وی افزود: مدل‌ها و الگوهای فراوانی توسط صاحب‌نظران در خصوص مفهوم، مشخصه‌ها، ابعاد و شاخص‌های شهر آینده مطرح شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: شهر خلاق بیشتر ابعاد و مؤلفه‌های شهر آینده را پوشش داده است و بر همین اساس در این راستا پژوهشی با عنوان تدوین چارچوب مفهومی شهر خلاق به عنوان الگوی شهرهای آینده انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: نتایج پژوهش بیانگر آن است که عمده‌ترین مؤلفه‌های شهر خلاق مشتمل بر کیفیت زندگی، تنوع، زیرساخت فرهنگی، دسترس‌پذیری، آموزش، تولید فرهنگی، مصرف فرهنگی، مدارا، صنایع خلاق شکوفا، ارتباط دیجیتال و محیط مناسب برای کارآفرینی خلاق است.

حسینی‌نیا با بیان اینکه چارچوب مفهومی شهر خلاق دارای ابعادی مشتمل بر صنایع خلاق، اجتماع خلاق، استعداد، برندینگ مکان، کیفیت مکان، صنعت سینما، تسامح و تساهل، فناوری و… است، گفت: یکی از جنبه‌های پایه‌ای شهر دانش، انتقال انباشت فعالیت‌های نوآوری، فرهنگی، دانشگاهی، فناورانه و علمی شدید در فضاهای شهری است که به عنوان موتورهای بهره‌وری اقتصادی عمل می‌کنند.

وی ادامه داد: برای روشن شدن رابطه بین خلاقیت، دانش و برنامه‌ریزی شهری، نظریه شهر خلاق فلوریدا ابزاری ضروری برای درک این امر است که چگونه شهرها به مرکزی جهت دستاوردهای مزیت رقابتی تبدیل شده‌اند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه امروزه رقابت اقتصادی واقعی نقش مهمی در نظریه‌های شهری دارد، افزود: امروزه حاکمان و سیاست‌مداران از فعالیت‌های خلاق و فرهنگی به عنوان محور توسعه شهری و منطقه‌ای یاد می‌کنند و هدف سیاست‌های شهر خلاق، افزایش منافع اقتصادی برای شهر است.

وی تاکید کرد: اغلب سیاست شهر خلاق به سمت افزایش جذابیت شهر متمرکز است و شامل توسعه مجدد شهر به خصوص عناصر فرهنگی قوی می‌شود.

حسینی‌نیا با بیان اینکه شهرهای خلاق، مکان‌های تجلی اکوسیستم اقتصاد خلاق هستند، اظهار کرد: عناصر اکوسیستم اقتصاد خلاق در شهرها مشتمل بر منابع انسانی ماهر و با دانش در صنایع خلاق، محصولات و خدمات در زمینه‌های خلاق، و بازارهای مملو از محصولات پژوهشی و علمی است.کد محتوا 23256

برچسب ها