هوشمندسازی شورای معابر اجرایی می‌شود

علیرضا ستوده در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در راستای هوشمندسازی سیستم شهرسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها و در جهت تحقق اهداف اعضای شورای اسلامی شهر، فرآیند شورای معابر در منطقه هفت شهرداری اصفهان به صورت پایلوت مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

    ۱۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۵   مدیر کل طرح‌های توسعه شهری شهرداری اصفهان: هوشمندسازی شورای معابر اجرایی می‌شود

هوشمندسازی شورای معابر اجرایی می‌شود

مدیر کل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای شهرداری اصفهان گفت: همزمان با آغاز ماه ربیع الاول، فرآیند هوشمندسازی شورای معابر در منطقه هفت شهرداری به صورت پایلوت اجرایی می‌شود.

علیرضا ستوده در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در راستای هوشمندسازی سیستم شهرسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها و در جهت تحقق اهداف اعضای شورای اسلامی شهر، فرآیند شورای معابر در منطقه هفت شهرداری اصفهان به صورت پایلوت مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در راستای برنامه کوتاه مدت، تحقق اهداف شهر هوشمند و کاهش مراجعات مردمی به شهرداری مناطق و چابک سازی، این فرآیند اجرایی شده است، افزود: ضمن هوشمندسازی فرآیندهای جاری، گام مؤثری در راستای کاهش مراجعات مردمی به شهرداری مناطق و معاونت شهرسازی و معماری برداشته خواهد شد.

مدیر کل طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای شهرداری اصفهان ادامه داد: این فرآیند در گام نخست به صورت پایلوت در منطقه هفت شهرداری اجرایی خواهد شد و پس از نهایی شدن به مناطق ۱۵ گانه شهرداری تسری خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با اجرایی شدن این فرآیند از مکاتبات غیر سیستمی جلوگیری شده و در کاهش زمان انجام کار در شهرداری مناطق و معاونت شهرسازی و معماری مؤثر خواهد بود.

ستوده با تاکید بر اینکه هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات شهرسازی یکی از اهداف اصلی این معاونت است، گفت: امید است با محقق شدن این مهم، گام مؤثری در راستای افزایش رضایت‌مندی شهروندان شهر اصفهان برداشته شود.کد محتوا 40614