سال جهش تولید
 • 1399-03-15 17:57
 • كد محتوا:11248

مشخصات کلی

سيد احمد حسيني نيا
1357
معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان
1399/11/07 08:59

تحصیلات

 • دكتري تخصصي شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
 • رساله دكتري پهنه هاي فضايي جدايي گزيني شهري مورد مطالعه كلانشهر اصفهان
 • كارشناسي ارشد طراحي شهري از دانشگاه دولتي هنر اصفهان- سال ۱۳۹۳
 • كارشناسي ارشد معماري از دانشكده معماري و هنر دانشگاه دولتي گيلان- سال ۱۳۸۳

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمت عنوان شغلی تاریخ شروع خدمت تاریخ پایان خدمت
مناطق 13،9،5،4،1 شهرداری اصفهان معاون شهرسازي و معماري13841397
كميته سيما و منظر شهري معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهانرییس13931394
اداره طراحي و سيما و منظر شهري شهرداري اصفهانرییس13931394
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهانمشاور و بازرس تخصصي13941395
شوراي عالي ناژوان شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
شوراي عالي مجموعه تاريخي فرهنگي و مذهبي تخت فولاد اصفهانعضو1397درحال خدمت
طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي شهرداري اصفهانمدیرکل13971397
شوراي عالي تبليغات محيطي شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
مسابقه طرح كيفيت بخشي چهارباغ عباسيمدیر13971397
اولين كنفرانس ملي شهر دوستدار كودكرییس13971397
كميته سياست گذاري پسماندهاي عمراني و ساختماني شهرداري اصفهان عضو1397درحال خدمت
شوراي مشورتي بهبود منابع و ارتقاء كيفي درآمدهاي شهرداري اصفهان عضو1397درحال خدمت
شوراي عالي سرمايه گذاري سازمان مشاركتهاي شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
مشاور فنی هيأت مديره شركت سامان گستر اصفهانعضو1397درحال خدمت
هيأت مديره سازمان عمران شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
كميته عالي برنامه چهارباغ اصفهاننائب رییس1397درحال خدمت
كميته عالي پروژه ميدان امام علي (ع) اصفهانرییس1397درحال خدمت
كميته عالي الويت بندي شهرداري اصفهان نائب رئيس1397درحال خدمت
برنامه جامع شهر اصفهاندبير اجرايي1397درحال خدمت
كميسيون بررسي و تصويب طرح هاي عمراني شهرداري اصفهاننائب رییس1397درحال خدمت
شوراي برنامه ريزي و سياستگذاري طرح هاي عمراني شهرداري اصفهاننائب رییس1397درحال خدمت
هيأت مديره سازمان طراحي و فني مهندسي شهرداري اصفهاننائب رییس1397درحال خدمت
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهانرییس هیات مدیره1397درحال خدمت
شوراي عالي پژوهش شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
شوراي سازمان زيبا سازي شهرداري اصفهانعضو1397درحال خدمت
شهرداری اصفهانمعاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان1397درحال خدمت
شوراي عالي برنامه ريزي برنامه ي راهبردي اصفهان 1405عضو1398درحال خدمت
معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهانرئيس نظام پيشنهادات1398درحال خدمت
شوراي اجرايي شهر دوستدار كودك شهرداي اصفهانرییس1398درحال خدمت
كميته اجرايي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهانرییس1398درحال خدمت
كميته طرح هاي توسعه شهري، حريم و تاب آوري كميسيون شهرسازي و معماري مجمع شهرداران كلانشهر هاي ايرانرییس13981398
ستاد مركزي تكريم شهرداري اصفهان و رئيس كميته طرح تكريم معاونت شهرسازي و معماريعضو13981398
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهانعضو پايه يك (طراحي و نظارت)1399درحال خدمت
کمیته تخصصی مدیریت دانش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهانرییس1399درحال خدمت
دبیرخانه انتقال تجربیات برتر بازآفرینی شهری منطقه دو کشور استان های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمددبیر1399درحال خدمت

افتخارات و عناوین

 • پژوهشگر برتر در حوزه شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در سال 1398 تقدير شده توسط شهردار اصفهان
 • رئيس اولين كنفرانس ملي شهر دوستدار كودك ديماه ۱۳۹۷
 • مدير شايسته ملي سال1397 با اعمال شاخص هاي كارآفريني، توسعه، ابتكار، خلاقيت و سابقه عملكرد
 • رئيس شوراي اجرايي شهر دوستدار كودك شهرداي اصفهان از تاريخ ۲۹ تيرماه ۹۸
 • رئيس كميته طرح هاي توسعه شهري، حريم و تاب آوري كميسيون شهرسازي و معماري مجمع شهرداران كلانشهر هاي ايران ۱۰ مهر ماه ۹۸
 • * رئيس كارگروه تخصصي شهرسازي فرآيند جايزه ملي تعالي سازماني شهرداري اصفهان تيرماه ۱۳۹۹

مطالعات و پژوهش ها

 • ترجمه و تأليف كتاب «هنر ساخت شهر» اثر چارلز لندري با شماره شابك 9-351-186-600- 978 در انتشارات آراد كتاب تهران، سال 1396
 • ترجمه و تأليف كتاب «جدايي گزيني شهري و فرم شهري» اثر «آن لگبي»شابك 0-79-8921-600-978 در انتشارات جهاد دانشگاهي واحد مازندران، سال 1398
 • تأليف كتاب رويكردهاي نوين در برنامه ريزي شهري با شابك 6-418-186-600-978 سال1398
 • * پذيرش و چاپ مقاله «تحليل رابطه بين تاب آوري و توسعه پايدار شهري» در پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش-آمستردام هلند - سال ۱۳۹۹
 • عضويت در هيأت تحريريه نشريات علمي و تخصصي و پژوهشي
 • راهنمائي پروژه هاي پايان نامه مقطع كار شناسي شهر سازي
 • ناظر علمي طرح‌هاي پژوهشي خاتمه‌يافته
 • * ترجمه و تأليف كتاب «حمل و نقل و فقر شهري در احمد آباد هند » اثر روتول بي جوشي با شماره شابك ۳-۶۸۵۹۸۱-۶۲۲- ۹۷۸ در انتشارات جهاد دانشگاهي / واحد استان مركزي سال ۱۳۹۹
 • پذيرش و چاپ مقاله «راهبردهاي توسعه شهر خلاق با تأكيد بر شهر دوبلين» در پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش-آمستردام هلند - سال ۱۳۹۹
 • پذيرش و چاپ مقاله «تدوين چهارچوب مفهومي شهر خلاق به عنوان مدلي براي شهر آينده از ديدگاه نظريه پردازان» در پنجمين كنفرانس بين المللي پژوهش-آمستردام هلند - سال ۱۳۹۹
 • پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي جدايي گزيني شهري : كاربست روش مرور سيستماتيك ادبيات » در مجله معماري و شهرسازي آرمان شهر تابستان ۱۳۹۹
 • *پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « رابطه خوشه اي شدن دسترسي به خدمات شهري و جدايي گزيني در كلان شهر اصفهان » در مجله پژوهش هاي جغرافياي انساني تابستان ۱۳۹۹
 • پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « ارزيابي فقر شهري از ديدگاه شهروندان در كلان شهر اصفهان » در كنگره بين المللي مهندسي عمران و معماري توسعه پايدار شهري آسيا- توكيو ژاپن بهار ۱۳۹۹
 • پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « ارائه چهار چوب مفهومي شهرهاي پايدار،هوشمند و دانش بنيان » در كنگره بين المللي مهندسي عمران و معماري توسعه پايدار شهري آسيا- توكيو ژاپن بهار۱۳۹۹
 • پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « گونه شناسي خدمات در شهرهاي هوشمند » در هفتمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي با محوريت علم در خدمت توسعه –مرودشت دشت شيراز بهار ۱۳۹۹
 • پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « تحليل چارچوب اينترنتي شدن اشياء و داده هاي بزرگ در شهرهاي هوشمند » در هفتمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي با محوريت علم در خدمت توسعه –مرودشت دشت شيراز بهار۱۳۹۹
 • پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي اكو سيستم فناورانه در شهرهاي هوشمند » در هفتمين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين علوم و تكنولوژي با محوريت علم در خدمت توسعه –مرودشت دشت شيراز بهار ۱۳۹۹
 • پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « سنجش اقتصاد خلاق شهري » « مورد مطالعه: شهرهاي برلين و تورنتو» در ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني ،اقتصاد و حسابداري ايران – تهران بهار ۱۳۹۹
 • پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « جغرافياي خوشه هاي اقتصاد خلاق شهري » « مورد مطالعه: شهرهاي بريتانيا» در ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني ،اقتصاد و حسابداري ايران – تهران بهار ۱۳۹۹
 • * پذيرش و چاپ مقاله علمي پژوهشي The Functional role of Ergonomics, as a Substantial Variable for Enhancing the Spirit of Places in Urban Contexts, to Make Them Durable درهفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، معماري و محيط زيست - برلين (berlin-conf.co
 • پذيرش و چاپ مقاله علمي و پژوهشي با عنوان تدوين راهبردهاي توسعه گردشگري با رويكرد امنيت ملي در استانهاي پهنه مركزي و شرقي كشور در نشريه پژوهشنامه نظم و امنيت تهران -سال دوازدهم-شماره سوم پاييز ۱۳۹۸
 • ذيرش و چاپ مقاله « ارزيابي الگوي فضايي در انطباق با رفتار گردشگران « مطالعه موردي: محله جويباره» در فصلنامه علمي-تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي فضايي دانشگاه اصفهان-شماره شانزدهم بهار ۱۳۹۸
 • سخنراني روز جهاني شهرسازي در دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۹۷
 • پذيرش و چاپ مقاله « تبيين چارچوب ارتقا منظر عيني خيابان با تحليل آويزويست و SWOT » در فصلنامه علمي-تخصصي جغرافيا و برنامه ريزي فضايي دانشگاه اصفهان-شماره سيزدهم بهار ۱۳۹۷
 • * پذيرش مقاله برند سازي مكان در راستاي تبيين و نقش شهر ها در برنامه ريزي منطقه اي درچهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي- سال ۱۳۹۵
 • پذيرش مقاله سيما و منظر شهر و الگوي نماهاي شهري در وروديهاي شهر با تأكيد بر توسعه شهري پايدار(مطالعه موردي: اصفهان( درچهارمين كنگره بين المللي عمران معماري و توسعه شهري دانشگاه شهيد بهشتي-سال ۱۳۹۵
 • سخنراني در خصوص راهكارهاي توسعه فني مهندسي زيرساخت هاي ورزشي شهر اصفهان دراولين سمپوزيم ورزش، سازمان ورزش شهرداري اصفهان- سال ۱۳۹۵
 • سخنراني و ارائه مقاله "نما – فصل مشترك شهرسازي و معماري" در كانون معماران و شهرسازان جوان استان اصفهان-سال ۱۳۹۴
 • *پذيرش و چاپ مقاله علمي -پژوهشي « شهر دانش بنيان، شهر هزاره سوم » « مورد مطالعه: سوپر كريدور چند رسانه اي» در ششمين همايش ملي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم انساني ،اقتصاد و حسابداري ايران – تهران بهار۱۳۹۹
 • پذيرش مقاله «رفتار شناسي در شهر» در ششمين كنفرانس بين المللي طراحي شهري در دانشگاه كاليفرنيا۲۰۱۲
 • تحقيق در زمينه«تاثيرات متقابل بافت و رفتاردر شهر»و پذيرش دركنفراس ملي طراحي شهري سنندج-سال۱۳۹۱
 • پذيرش مقاله در كنفرانس بين الملي« پياده راه سازي در شهر»تهران- سال ۱۳۹۱